Extra informatie en activiteiten


MANAVU

Internationale folkloristische dansvereniging

Lelystad

Ons openingsbal op 1 september met medewerking van dansorkest Yargon!

Zoals jullie allemaal wel weten is dansen op muziek van een echte band veel leuker. We hebben Yargon uit Zutphen bereid gevonden om naar Lelystad te komen. Zoals jullie allemaal wel weten is dansen op muziek van een echte band veel leuker. We hebben Yargon uit Zutphen bereid gevonden om naar Lelystad te komen.

We kunnen gebruik maken van de grote zaal in het buurtcentrum de Brink, Griend 25-18. Vanaf 20.00 gaan we los.


Ook zijn wij blij met Georgi Garov, een Bulgaarse dansdocent. Georgi is slechts één week in Nederland en we hebben hem geboekt voor een workshop op maandag


Ook zijn wij blij met Georgi Garov, een Bulgaarse dansdocent. Georgi is slechts één week in Nederland en we hebben hem geboekt voor een workshop op maandag 29 oktober. Jullie krijgen nog nadere informatie m.b.t. prijs en plaats. Maar noteer de datum maar vast in jullie agenda!


Op 28 mei 2018 gaat de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in. Deze nieuwe wet vervangt de Wet op de persoonsregistratie (Wpr). In deze wet is o.a. geregeld hoe men dient om te gaan met persoonsgegevens  en wat gemeld moet worden aan het College bescherming persoonsgegevens. Net als in de oude wet verandert er voor Manavu niets en is Manavu vrijgesteld van meldingsplicht.


Nieuwe leden gaan bij het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier akkoord met het gegeven, dat hun gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel, waarvoor ze verzameld zijn. Dat betekent, dat ze niet worden doorgestuurd naar externe partijen en dat binnen de vereniging alleen de personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien, toegang hebben.

Willen jullie meer informatie bezoek dan:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg.


Ik wens jullie namens het bestuur allemaal een goede vakantie (als je gaat) en in ieder geval heeft veel zomers dansplezier.


Hennie de Leeuw.