Extra informatie en activiteiten

MANAVU

Internationale folkloristische dansvereniging

Lelystad

 

Opening van het nieuwe seizoen 14 september.
* Workshop Albanees van 16.00 tot 18.00 door Sara. Leden € 12,50 en niet-leden €15,00


* Daarna gaan wij met z'n allen een hapje (gratis) eten om vervolgens met de instuif te            beginnen.

 

* Instuif van 20.00 tot 23.00 door Janneke en Giel. Leden € 5,00 en niet-leden € 7,50
   Indien je workshop én instuif wilt…………………………..Leden € 15,00 en niet-leden € 20,00


* Opgave is verplicht d.m.v. het gewenste bedrag over te maken op de rekening van       

   Manavu, o.v.v. openingsinstuif 2019 en je naam.
   Rekeningnummer: NL25 INGB 0002 8128 61 t.n.v. Volksdansvereniging Manavu.


* Het eten is gratis, maar dat komt niet vanzelf op tafel. Wie mee wil "koken"kan zich melden      bij Hennie (0320- 249406 of heintjen@solcon.nl).

   Voor het eten moet je je opgeven bij mij via mijn telefoonnummer of via info@manavu.nl.


   Dan kunnen wij onze lekkernijen op elkaar afstemmen.
   De koks kunnen natuurlijk hun aankoopbonnen bij de penningmeester declareren.
   Wie mee wil eten moet zich wel even opgeven bij Hennie.


Workshop
Noteer ook alvast in je agenda de workshop van Ira Weisburd op zaterdag 12 oktober.

Ons 40-jarig jubileum
En tot slot: ons 40-jarig jubileum op 4 april 2020.
Er is hard gewerkt en het programma gaat er mooi uitzien, maar ik laat jullie nog even in onzekerheid.
Ik wil wel alvast verklappen dat we de band Turquasi bereid hebben gevonden om de avond te vullen met hun muzikale talenten