Contact


CONTACTPERSONEN


VOOR ALGEMENE INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ DE VOLGENDE PERSONEN:


Voorzitter:

Joke van der Weert


Secretaris/Contactpersoon:

Hennie de Leeuw

info@manavu.nl

Tel: 0320-249406


Penningmeester:

Truus van der Lit

manavu_penningmeester@outlook.com

Rekeningnummer: NL25 INGB 0002 8128 61

t.n.v Volksdansvereniging Manavu


Adressen dansgroepen:

Woensdag: 09.30-11.00 uur ochtendgroep 

MFA Zuiderzee, Waddenlaan 1, Lelystad


Donderdag: 20.00-21.30 uur avondgroep 

Gymzaal Karveel 38-20, Lelystad


Instuiven zie:

https://manavu.nl/dans-agenda.html